Ontwerp

De keuze voor de aanleg of renovatie van een tuin heeft vergaande consequenties. Daarom is het juist van belang uitgebreid stil te staan bij de ontwerpfase, waarin uw wensen en dromen aan bod komen. Uw tuinplan is gebaseerd op dit ontwerp, de balans tussen de door u aangereikte criteria. De een zoekt speelgenot en veiligheid voor de kinderen, gecombineerd met de rust van een intiem terras. De ander kiest voor een groot multifunctioneel terras, waarbij hij de mate van onderhoud van de tuin voorop stelt. Dit zijn slechts enkele criteria die aan de basis kunnen liggen van uw ideale tuin. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de ligging, de sfeer en de vormgeving van de woning.

Bij Tuintechniek Van Rijswijk zit men niet vast aan een ‘bepaalde stijl’. Al uw
wensen zijn te verwerken in een creatief ontwerp. Het maakt niet uit of het modern of romantisch, oosters of zakelijk moet zijn. Een tuin van Tuintechniek Van Rijswijk is altijd herkenbaar aan de kwaliteit van de uitvoering. Natuurlijk is ook het beschikbare budget een belangrijke randvoorwaarde bij het in beeld brengen van uw tuinwensen.

Stapsgewijs

Joep Withagen over de werkwijze:

  • Alvorens wij van start gaan is een gesprek met u essentieel. Alleen zo kunnen we het ontwerp duidelijk aan laten sluiten op uw wensen.
  • Vervolgens besteden we alle zorg aan de presentatie van het ontwerp, de uitgewerkte beelden van uw wensen op schaal en in kleur. Voor dit ontwerp rekenen we de kostprijs, die we vooraf met u overeengekomen zijn.
  • Pas wanneer u tevreden bent over het ontwerp, maken we het beplantingsplan en stellen we de lijst van benodigde materialen en werkzaamheden op.
  • We willen voor u een zo compleet mogelijk beeld schetsen van hoe uw droomtuin eruit gaat zien met daarbij een overzichtelijke offerte. Op deze manier kunnen onaangename verrassingen achteraf voorkomen worden.

Contact